ติดต่อเรา
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
58 หมู่ที่ 9   ตำบลเคร็ง  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
เบอร์โทรศัพท์ -
Email : 80032009@sea12.go.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน