ภาพกิจกรรม
การรายงานผลข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
29 มีนาคม 2565
นายวิชาญ จินพล ผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานผลข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ต่อคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก สพม.นครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2565,15:17   อ่าน 213 ครั้ง