ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “ศรัทธาบูชาถิ่นฐานบ้านเกิด ก่อกำเนิดคนดี”
15 เมษายน 2565
       โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร ครูเกษียณและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “ศรัทธาบูชาถิ่นฐานบ้านเกิด ก่อกำเนิดคนดี” ในวันศุกร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2565 (ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบการจ้างครูและทุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
        ในการนี้ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ และคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำจงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว ญาติมิตร บุคคลที่ท่านเคารพนับถือ จงประสบความสุข ความเจริญ มั่งมี ลาภ ยศ สรรเสริญ ทุกประการเทอญ
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2565,13:29   อ่าน 221 ครั้ง