ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลเคร็ง ประจำปี 2565
18 พฤษภาคม 2565
นายวิชาญ  จินพล ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลเคร็ง ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเข้มแข็งสามารถเป็นแกนนำเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป ซึ่งโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,10:17   อ่าน 15 ครั้ง