ภาพกิจกรรม
ผลการแข่งขันและบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตอง ดอกจูดเกมส์ 2565
กีฬาเปตอง รุ่นอายุ 15 ปี ดอกจูดเกมส์ ประจำปี 2565
ทีมชาย A ชนะเลิศ
ทีมชาย B รองชนะเลิศอันดับ 3
ทีมหญิง A ชนะเลิศ
ขอขอบคุณอบต.เคร็ง สำหรับการสนับสนุน ขอบคุณผู้อำนวยการ ครูผู้ฝึกซ้อม นักกีฬาทุกคน และผู้สนับทุกคน ดังนี้
1. คุณอมรรัตน์ นาคนวล จำนวน 1,000 บาท
2. คุณวิโรจน์ คุณนิยม นาคนวล 500 บาท
3. คุณอาภรณ์ หนูด้วง 500 บาท
รวม 2000 บาท
 
 
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,21:33   อ่าน 303 ครั้ง