ประกาศของโรงเรียน
ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 66
ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 66
ประกาศปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 65
การเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 65
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 65
ประกาศการปิดเรียนปกติแบบออนไซต์ (On-Site) ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 65
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
ประกาศ กำหนดการเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เรื่อง กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 64