ประกาศของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64